Volver

Arbres bandera

Route POI
Flora
Ficha

Introducción

L'acció continuada dels forts vents, majoritàriament de mestral, a les carenes, dificulta el creixement en vertical dels escassos arbres que hi viuen i els obliga a créixer seguint la direcció del vent, cosa que provoca que les capçades d'aquests arbres es modelin i adquireixin la forma de bandera.

Imágenes