La Pobla de Claramunt
Volver

Barraca de l'armariet

Ficha

Introducción

Dintre d’aquesta zona boscosa ens trobem aquesta magnífica barraca. De planta circular i amb coberta feta a base d'una falsa cúpula, amb terra i vegetació a sobre. Presenta la paret del costat oest redreçada per tal d'adaptar-se a la linealitat d'un marge sobre el qual es recolza parcialment. L'obertura d'accés es troba orientada cap a l'est i està conformada per una llinda monolítica plana i grans blocs de pedra als brancals.
Per consolidar i afavorir la unió d'unes pedres amb altres, a cops de mall o d'un martell jueu, s'introduïen a les juntes pedres més petites a pressió que feien de falques. Aquesta tècnica permet que les barraques es mantinguin fermes sense la utilització de morter.

En aquesta barraca podem observar una cavitat a la paret posterior, és una fornícula utilitzada com a armari per guardar el menjar.

Arxiu: Mapes de patrimoni cultural (Diputació de Barcelona)

Imágenes