Rutes a Sant Martí Sarroca Riera de Pontons
Volver

Riera de Pontons

Route POI
Geología
Ficha

Introducción

Abans hem creuat la riera de les Anguiles que mena a la riera de Pontons i aquesta al riu Foix abans de Vilafranca, drenant la plana central del Penedès.

És una riera que neix a Pontons, de règim estrictament mediterrani. Només porta aigua en època de pluges. Normalment, es troba seca i resta aigua a basses i tolls, sent els més rellevants els de les Dous de Torrelles de Foix.

En pocs indrets propers hi ha vegetació de ribera natural. A altres llocs, els àlbers, freixes, pollancres i salzes han estat plantats per a recuperar l'espai.

L'ambient frescal de la riera sí que permet que l'alzinar sigui més ric en espècies: alzines, oms de fulla gran, lledoners, arç blanc, bardissa amb roldor, arítjols i esbarzers. Al llarg del camí el freixe de fulla petita és el més abundant.

Tot plegat fa que també hi hagi més diversitat de vida animal perquè hi troben refugi i aliment.

Darrere els grans freixes i àlbers arran de riera, s'amaga Can Carbó. s. XVII-XVIII. Presenta un portal d'entrada d'arc de mig punt adovellat i finestra amb ampit, llinda i marcs de pedra motllurada. Al darrere de la casa, que és desfigurada per un nou edifici adossat, hi ha la bassa que recollia l'aigua de la riera.

Imágenes