Revenir

BARR BOSQuet

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Tot i no representar un ecosistema ric per la manca d'altres espècies vegetals i de contacte amb altres boscos, l'arbreda de pins pinyoners és una petita unitat paisatgística i lloc de celebració habitual dels alellencs, un exemple és el cas de l'aplec de l'arròs. Ens trobem també aquí les restes d'una barraca de vinya del que només en queda la base, a l'esquerra hi ha uns plafons informatius del paisatge que es veu des d'aquest punt.

El camp que tenim davant, avui abandonat, s'hi troben encara recipients (foto)que recollien aigua de pluja i s'utilitzaven per fer el caldo bordolés per sulfatar .

Images