Revenir

El rec de Carme

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

No es coneix la data de construcció, però un document de l’any 1214 ja esmentava la seva existència.

El rec de Carme és una canalització que recull l'aigua de la Riera de Carme, la transporta paral·lela al riu durant uns 6 quilòmetres, es converteix en el Rec Xic quan entra a la vila de Carme i finalment retorna a la riera. 

No es coneix la data exacta de la construcció però documents de principis del segle XIII ja n'anunciaven l'existència. En la formació del poble de Carme el rec hi juga un paper important, ja que l'aigua que transporta és la base de nombroses activitats tant agrícoles (en un principi) com industrials posteriorment. 

En primer lloc, el rec és important per poder mantenir vius els horts i assegurar-ne la productivitat. En segon lloc, el rec podia transportar l'aigua per fer funcionar els molins com per exemple el molí fariner. Finalment, el rec també permetia utilitzar l'aigua per estovar, desfer o hidratar materials.

 

Images