Revenir

La Illeta

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Font de la Illeta. El raig de la font, provoca una ombra per marcar les hores solars. Aquest singular rellotge de sol, és obra d’en Jaume Salichs (pintor, escultor,...). Tanmateix, a aquest indret, es fa homenatge a un cirerer d’arboç (Arbutus unedo), centenari, que es va cremar el 1994. Podeu comprovar el que dèiem al punt anterior sobre les soques dels plàtans d’on surten rebrots com si fossin arbres independents.

Images