Revenir

LLEDONER

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Dins del jardí de la masia de Can Garballer trobem aquest magnífic exemplar de lledoner, que es pot considerar monumental. El tronc amb l´interior foradat, té el perímetre més gran dels lledoners de Catalunya, fa 5,61m, i es calcula que supera els 400 anys d´edat. A Sant Esteve de Palautordera trobem altres lledoners centenaris, com els tres de Can Moix, un a dins del pati de la casa, i els altres dos al parc de l´Església, al costat del centre d´informació. Tots aquests lledoners que hem esmentat compleixen ara una funció ornamental, però aquest arbre sempre ha estat molt lligat al món rural (se n’obtenien eines per al camp: forques, rampins, rascles, etc.) i n’hi havia un davant de cada casa important.

Images