Revenir

L'Olivet d'en Salgueda

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Des d’aquest punt tenim molt bones vistes sobre la plana i Girona. Als anys 50 aquestes feixes encara eren treballades, eren els camps de Can Salgueda. Si ens hi fixem bé encara queda algun peu d’olivera que sobreviu. Bona part de les oliveres van desaparèixer amb la glaçada de l’any 1956. També podem observar les fites de pedra de Girona, molt ben tallades, que delimiten els límits de les propietats que coincideixen en aquest punt. A les fites hi ha inscrits els cognoms dels propietaris d’aquell temps –NOGUER-, l’any de la data de la delimitació -1884- i la forma del cantells ens assenyala la direcció i l’angle que dibuixen els límits de la propietat. Més avall trobarem també roderes de les rodes dels carros gravades a la roca. Fet que ens parla de l’ús intens i antic d’aquest camí.
Images