Revenir

Rocacorba

Route POI
Faune
Environnement
Fichier

Introduction

Aquesta roquera que sobresurt de la coberta forestal és una talaia magnífica aprofitada tant pels humans, que hi van deixar la seva empremta en temps prehistòrics gravant-hi cassoletes, com pels animals, que la fan servir de punt de guaita i fita territorial. Les genetes hi tenen les seves latrines, pilonets d’excrements, en els punts més alçats.

Images