Revenir

Ponts del Mas d'en Vall

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Interessant aqüeducte fet de pedra i morter que va ser utilitzat per a fer arribar aigua al mas d’en Vall, a uns 100m d’aquest indret. Com pots veure, ens trobem en una zona de secà i l’aigua sempre s’ha buscat, recollit i emmagatzemat. Es tracta d’un bé molt preuat i relativament abundant de manera subterrània.

Abans s’hi arribava trobant mines d’aigua, zones humides que eren excavades fins a trobar la surgència de l’aigua i convertides en fonts. Més recentment, l’excavació de pous permet omplir dipòsits i basses tant pels cultius com per a ús a les poques masies que encara són habitades, encara que sigui esporàdicament.

Images