Zurück

Castell de Millàs

Visit
Architektur
Datenblatt

Beschreibung

Residència dels senyors de Millàs, que tenim documentats des del segle XIII, en què el bisbe vengué a Guillem de Millàs la batllia i els delmes del lloc. Fou objecte d’importants reformes entre els segles XVI i XVIII, moment en què els senyors de Millàs foren nomenats marquesos de Vilana i en què el castell prengue, a grans trets, la fesomia actual. A la segona meitat del segle XX, Carles de Gomar, senyor de Millàs i marquès de Vilana, restaurà i rehabilità el castell, sota el projecte de l’arquitecte Camil Pallàs. Està format per dos cossos perpendiculars de tres plantes que, conjuntament amb una gran torre quadrangular d’orígens medievals que s’alça a la part posterior de l’edifici, tanquen per tres bandes un pati, que acabà d’esdevenir totalment interior arran de les reformes del segle XX. Un portal adovellat i diverses finestres gòtiques i renaixentistes s’obren als diversos murs de façana del castell, que també ostenta l’escut heràldic dels Millàs. Es tracta d’una residència privada i, per tant, no és visitable.

Bilder
Bewertungen
Noch keine Bewertungen vorhanden
Bewertungen mit Kommentaren Bewertung veröffentlichen