Zurück

Pla de les Sitges

Visit
Andere
Datenblatt

Beschreibung

En aquest altiplà on esteu hi ha un jaciment format per un conjunt de sitges excavades al sòl natural i utilitzades durant segles per a l’emmagatzematge de gra de cereal. Possiblement d’origen medieval, van estar vinculades a l’antic castell, emplaçat a l’extrem oriental d’aquest mateix serrall, tot i que quedaven fora de la vila closa. Al llarg del segle XX, un cop exhaurida la seva utilitat, es van reomplir amb tota mena de materials. Fins i tot en les més properes al poble, van ser sepultades abocant-hi les runes de les cases derruïdes pels bombardeigs durant la Guerra Civil. Per aquest motiu, tan sols s’han localitzat les emplaçades a l’extrem més allunyat, que sumen una setantena. D’aquestes, tan sols 6 mantenen buit el seu interior. La resta estan reblertes en gairebé la seva totalitat. Tanmateix, tots els indicis fan presagiar que n’hi ha moltes més, una concentració inèdita que fa palesa la importància històrica d’aquest poble, que va ser cap d’una baronia i alhora arxiprestat.
Bilder
Bewertungen
Noch keine Bewertungen vorhanden
Bewertungen mit Kommentaren Bewertung veröffentlichen