Zurück

Letrina de teixó

Datenblatt

Einleitung

Meles meles

En aquest punt de la ruta i a la dreta del camí, hem trobat un petit forat a terra d’uns 20 cm de diàmetre amb excrements a dins, es tracta d’una latrina de teixó, les quals excava a prop de la teixonera.

El teixó és una animal propi dels boscos i difícil de veure pels seus costums nocturns, raó per la qual difícilment el veurem a la llum del dia.

Es tracta d’un excavador de primera, cava amb les potes del davant i expulsa la terra amb les del darrere. Fa grans caus amb diverses galeries i diferents entrades i sortides construint al cap dels anys autèntics laberints a on passa les hores de sol i els hiverns.

El nom científic de l’espècie (Meles meles) li ve donat per la seva afició a la mel i les abelles. És un animal omnívor i s’alimenta també d’insectes, petits mamífers, rèptils, fruita, arrels...

Foto: Peter Trimming

Bilder