Zurück

Bosquet de pi blanc

Datenblatt

Einleitung

Pinus halepensis

Ens trobem envoltats per un petit bosquet a on predomina el pi blanc. La pineda de pi blanc és una formació forestal típica d’ambients mediterranis amb substrat calcari. A Catalunya és un dels ambients forestals més comuns. Aquest tipus de bosc és una fase primerenca de la successió natural que si avança en maduresa acaba esdevenint un alzinar. Les pertorbacions com tallades o els incendis forestals,  poden mantenir el bosc en aquests estadis primerencs.

Aquesta espècie de pi deu el seu nom específic, halepensis, a la ciutat Síria d’Alepo, important centre comercial a l’antiguitat.

Bilder