Rutes a Núria
Zurück

La Tora Blava

Route POI
Flora
Datenblatt

Einleitung

Aconitum napellus

La tora blava és una planta molt atractiva, però si es menja és mortal, estem davant de la planta més tòxica d’Europa. Això és degut a la presència de dues substàncies extremadament tòxiques, l’aconitina amb efectes cardiotòxics i la pseudoaconitina amb efectes neurotòxics.

Es troba a la vora de cursos d'aigua i a boscos d'altitud d'entre 1.500 i 2.500 m. Es tracta d'una planta nitròfila, habita sòls una mica nitrificats. Apareix en rams enmig de les pastures humides per on passa el bestiar.

Les parts més tòxiques de la tora blava són les fulles i l’arrel. En tan sols una o dues hores, la ingesta d’1 mg pot arribar a matar un nen, i amb la ingesta d’entre 5 i 8 mg un adult.

Us heu preguntat perquè a molts prats és l’única planta que hi trobem? Dons perquè els animals que hi pasturen ho saben, i no s’hi apropen. 

Bilder