Zurück

Incendi Forestal

Datenblatt

Einleitung

Tal com commemora tristament el cartell, l'incendi en aquest massís es va produir el dia 19 de juny de l'any 2001. El foc va cremar inesgotablement durant 10 hores i cremà 376 hectàrees. Per fer-nos una idea, la zona cremada és equiparable a l'àrea de més de 376 camps de futbol.

Es va cremar molta vegetació que tardarà molts anys a tornar a l'estat previ a l'incendi. Des d'aquell any i també degut a l'incendi de 2004 a una altra zona del Montgrí, es realitzen tasques de crema controlada pels bombers per evitar que torni a donar-se una situació tan desastrosa com la que es va viure l'any 2001 i el 2004.

Bilder