Zurück

Vegetació de Ribera

Route POI
Flora
Geologie
Datenblatt

Einleitung

El camí fa un revolt i s’eixampla per deixar lloc a la font de Can Jaume Alzina, en un ambient de vegetació de ribera a la capçalera de la conca de la riera de Sobirans. El bosc de ribera que trobem en aquesta conca està, generalment, alterat per l'home, d’aquí la presència de plantacions de pollancres, plàtans i algun castanyer. Existeixen encara fragments de bosc de ribera naturals, sobretot d'avellaners i algun reducte de verneda. En aquest paratge on ens trobem destaca la comunitat d'avellanosa amb polístic (Polysticho-Coryletum), dominada per l'avellaner (Corylus avellana) i una falguera de grans dimensions, el polistic (Polystichum setiferum). Al sotabosc, entre altres espècies, també trobem Corniol (Aquilegia vulgaris L. subsp. Vulgaris), Corona de rei (Chrysanthemum segetum L.) i Barretera o Pota de cavall (Petasites pyrenaicus). Cal fer esment de l’aflorament del substrat granític en aquest tram de camí. L’erosió, principalment de l’aigua, ha gravat canals a la pedra per on l’escorrentia s’accelera pendent avall. L’acció de l’aigua de pluja acompanyada d’altres tipus de sediments ha erosionat, de manera natural, el substrat granític, aquí molt alterable per efecte de la meteorització.

Bilder