Tornar

Vegetació de ribera

Punt d'interès
Flora
Geologia
Fitxa

Introducció

El camí fa un revolt i s'eixampla per deixar lloc a la font de can Jaume Alzina, en un ambient de vegetació de ribera a la capçalera de la conca de la riera de Sobirans.

El bosc de ribera que trobem en aquesta conca està, generalment, alterat per l'home, d'aquí la presència de plantacions de pollancres, plàtans i algun castanyer. Existeixen encara fragments de bosc de ribera naturals, sobretot d'avellaners i algun reducte de verneda. En aquest paratge on ens trobem, destaca la comunitat d'avellanosa amb falguera (Polysticho-Coryletum), dominada per l'avellaner (Corylus avellana) i amb una falguera de grans dimensions (Polystichum setiferum). Al sotabosc, entre altres espècies, també trobem corniol (Aquilegia vulgaris L. subsp. Vulgaris), corona de rei (Chrysanthemum segetum L.) i barretera o pota de cavall (Petasites pyrenaicus).

Cal esmentar l'aflorament del substrat granític en aquest tram de camí. L'erosió, principalment de l'aigua, ha gravat canals a la pedra per on l'escorrentia s'accelera pendent avall. L'acció de l'aigua de pluja, acompanyada d'altres tipus de sediments, ha erosionat, de manera natural, el substrat granític, aquí molt alterable a causa de la meteorització.

Imatges