Zurück

Castell

Route POI
Architektur
Datenblatt

Einleitung

Al conjunt del Castell, segons l'època de construcció, s'hi distingeixen tres sectors: 1. L'església, bastida al segle X, sota la direcció del monestir de Sant Cugat, reconstruïda al segle XII i fortificada als segles XIV i XV. 2. El cos A, aixecat el 1550 amb pedra de marès rogenc. Ordenat per Felip II per defensar la costa mediterrània dels pirates barbarescos que, juntament amb els turcs van constituir un veritable perill. D’aquesta època daten les Torres de guaita anem veient. 3. El cos B, construït al segle XVIII, amb pedres i maons emblanquinats, que donen una tonalitat beix a aquesta part del castell. Encara tenia una finalitat defensiva. A continuació va anar esdevenint ruïnós fins al 1897 que comencen les primeres restauracions, ara ja sense caràcter defensiu.

Bilder