Tornar

El castell

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Al conjunt del castell, segons l'època de construcció, s'hi distingeixen tres sectors: 

1. L'església, bastida al segle X, sota la direcció del monestir de Sant Cugat, reconstruïda al segle XII i fortificada als segles XIV i XV. 

2. El cos A, aixecat el 1550 amb pedra de marès rogenc. Ordenat per Felip II per defensar la costa mediterrània dels pirates barbarescos que, juntament amb els turcs, van constituir un veritable perill. D'aquesta època daten les torres de guaita que veiem.  

3. El cos B, construït al segle XVIII, amb pedres i maons emblanquinats, que donen d'una tonalitat beix a aquesta part del castell. Encara tenia una finalitat defensiva. 

A continuació va anar esdevenint ruines fins el 1897, quan comencen les primeres restauracions, ara ja sense caràcter defensiu. 

Imatges