Zurück

016.2 tipus granit

Route POI
Geologie
Datenblatt

Einleitung

El marge tallat que tenim a la dreta ens permet veure la mateixa roca, el granit, en estats d'alteració diferents (veure foto).

Aquesta roca, en climes càlids i humits es comporta com si tingués poca duresa.

L'aigua amb el clima càlid descompon els minerals de la roca, els feldspats, les miques i els quarsos esdevenen unes arenes amb sorres silíciques gruixudes, llims i argiles anomenades sauló.

Aquest tipus de sòl resulta ideal pel cultiu d'alguns raïms blancs que volen terrenys molt drenats, amb poca matèria orgànica i una profunditat moderada.

Un altra característica del sauló és que reté l'escalfor del sol i ajuda a madurar el fruit.

Bilder