Zurück

DIPOSITS PIROCLASTICS

Route POI
Geologie
Datenblatt

Einleitung

En aquesta zona s’hi localitza un tipus de vulcanisme molt espectacular pels dipòsits que ha generat. El Puig d'Adri està directament relacionat amb el vulcanisme quaternari de les comarques de Girona, concretament amb el vulcanisme de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Al volcà del Puig d’Adri s’hi reconeixen tres edificis volcànics, els quals es van formar en diferents fases eruptives. La primera fase eruptiva, molt explosiva i de caràcter freatomagmàtic, va ser succeïda per fases estrombolianes posteriors. Els productes de l’activitat freatomagmàtica són molt nombrosos i variats i van tenir una dispersió important, arribant els dipòsits fins a 5 km del centre emissor. Finalment, la emissió de lava que es produí en l'estadi final de l'erupció va generar una colada amb una llargada d'uns onze quilòmetres. Els dipòsits piroclàstics es formen per fragmentació de laves en erupcions volcàniques explosives, sovint presenten laminació i poden estar barrejats amb materials sedimentaris.

Bilder