Zurück

Can Dalmau

Route POI
Umwelt
Datenblatt

Einleitung

Joan de Segurioles, militar de Girona, va adquirir en el segle XV aquest mas, conegut en aquell moment com a mas Mosqueroles, que estava derruït. Segurioles va ser l’artífex d’aquest notable conjunt rural; el va reconstruir i va fer obres molt importants per tal de dessecar l’estany que es formava prop del mas i que s’alimentava de les crescudes de les rieres Verneda i Susvalls. Aquest personatge va obrir un vall madral i un túnel de 30 m per sota la llera de la Verneda i va desguassar l’aigua vers la Gotarra. Amb aquest dessacament el veïnat va guanyar 300 vessanes (65 Ha) de terres de cultiu.

Bilder