Zurück

La Farga

Route POI
Umwelt
Datenblatt

Einleitung

Una mica més endavant, seguint la pista principal, es pot observar part de l’antiga construcció de la Farga.

Data entre els segles XVI i XIX. En aquestes petites fàbriques s'obtenia ferro per posteriorment tranformar-lo en reixes, claus, armes, estris d'equip, etc.  Aquests productes manufacturats proveïen el mercat del país i eren motiu d'exportació, també cap a Amèrica. La farga catalana va tenir importància durant l'edat mitjana, però al segle XIX va anar en declivi.

L'aigua intervenia en tres moments:

- Es fractura la mena (mineral) abans de entrar-lo al forn. Una capa de carbó i una de material. El martell "martinet" era impulsat per la força de l'aigua.

- Ajudar a augmentar i mantenir la temperatura del forn propera a 1000ºC.  S'obtenia ferro fos i escoria.

- El metall era batut per un martell "martinet", forjat, i així millorar les seves propietats, eliminant-ne les escories. 

La producció de vuit tones de ferro consumia trenta tones de mena i cinquanta de carbó.

Bilder