Zurück

Aprofitament del Suro

Route POI
Umwelt
Datenblatt

Einleitung

Sureda en explotació. Unes 12.000 ha de les Gavarres són suredes. Representen gairebé una quarta part de les suredes catalanes i la meitat de les suredes incloses en Espais Naturals Protegits. Aquest és un bon exemple de sureda posada en producció per extreure suro per a l’elaboració de taps. La primera escorça que fa l’arbre, rugosa, anomenada pelegrí, només es pot aprofitar triturada per fer aglomerat de suro. El pelegrí s’ha d’extreure perquè l’arbre generi un suro llis aprofitable per fer taps i altres aplicacions industrials. Cada 14 anys la nova escorça que genera l’arbre té prou gruix per tornar a ser llevada. Al llarg de la vida d’un suro es podran aprofitar 14-15 peles.
Bilder