Zurück

BARRAQUES

Route POI
Umwelt
Datenblatt

Einleitung

El conjunt de Barraques de pescadors de la Creu està inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Les barraques de pescadors o “botigues” són el testimoni de la relació entre l’home i el mar. Aquestes construccions, edificades per confraries o municipis, tenien diferents funcions, com ara refugi pels pescadors o com a magatzems per guardar barques, xarxes i estris de pesca. En algunes zones de la Costa Brava les “botigues” eren de propietat privada i les “barraques” comunitàries. A prop d’aquestes es localitzaven estenedors per assecar les xarxes, moltes vegades de cotó.

Es troben edificades damunt la roca litoral, en un terreny amb pendent orientat al mar per facilitar l'accés de les barques i quedar protegides de les inclemències meteorològiques i el mar.

 

Bilder