Zurück

Paisatge agroforestal

Route POI
Umwelt
Datenblatt

Einleitung

El paisatge agroforestal de l'Empordanet forma part d'un paisatge més complet caracteritzat pel seu relleu suau de lleugeres ondulacions; bosquines i petites agrupacions arbrades mixtes de pi blanc, pi pinyer, alzines i roures a les parts més humides; els camps de conreu, de mida mitjana i avui principalment de cereals i farratges; i per últim a les parts baixes, les rieres, que solquen aquests relleus, tot baixant a buscar el recs i cursos més importants.

Els marges de camps i les lleres de torrents i rieres, són espais on encara s'hi desenvolupa la vegetació natural, jugant un important paper de refugi de fauna i corredor biològic, respectivament.

Als camps i a les vores de camins el tipus de vegetació és molt ric d’espècies, sovint amb plantes molt populars i apreciades. Aquesta vegetació ofereix protecció i aliment a una gran quantitat de fauna. Així, a l’hivern, els camps acullen una gran quantitat d’ocells, com ara els tords i les fredelugues, que quan arriba el bon temps se’n tornen al nord d’Europa, on crien. Entre els rèptils que més hi abunden hi ha el llangardaix comú, la serp verda, que pot ser de grans dimensions, i la sargantana comuna. I entre els mamífers destaquen la guineu, el teixó i els ratpenats.

Bilder