Return

Castell de Montclús o dels Moros.

Visit
Places
Index card

Description

L'origen del castell cal situar-lo entre els segles XI i XII, però no fou important fins al segle XIII, període en què els senyors de Sesagudes van abandonar el castell del Montseny per instal·lar-se en aquesta fortalesa. Tenia jurisdicció sobre les parròquies de Montseny, la Costa, Fogars, Mosqueroles, Vilalba Sasserra, Sant Martí de Pertegàs, Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Olzinelles. Va ser en el segle XIV quan es van dur a terme les obres de transformació del castell en palau. El conjunt del castell de Montclús denota dues etapes molt ben diferenciades. A un primer moment hi corresponen una torre circular i una sala adjunta. Els murs d'aquestes dues construccions són fets amb aparell irregular, que en alguns trams mostra fragments d'opus spicatum, o carreus disposats a manera d'espiga. Són construccions datables al segle X. A un segon moment hi correspon el clos de planta gairebé quadrada, construït ja en la baixa edat mitjana, al segle XIII o XIV. Conserva en millors condicions els murs nord i oest. Hi ha restes d'un segon recinte, al sector sud-oest, amb panys de mur que tenen espitlleres i merlets. Probablement corresponia a la zona on hi havia l'entrada principal. Foto: Àlex

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating