Return

Jaciment de l’Esquerda

Visit
Places
Index card

Description

Es tracta d'un assentament a 462 m d'alçada sobre el nivell del mar, que aprofita els primers espadats sobre el Ter quan aquest s'endinsa a les Guilleries. Aquest fet li dóna una situació estratègica i de control sobre la Plana i sobre la principal via de comunicació cap a la costa gironina. Segurament això explica les contínues ocupacions humanes del lloc des de la prehistòria fins a l'Edat Mitjana. 

Des del 1977 s'hi realitzen excavacions arqueològiques sistemàtiques portades a terme per un equip d'estudiants i llicenciats en Història Medieval, Prehistòria i Història Antiga de la Universitat de Barcelona, la majoria dels quals pertanyen a la pròpia comarca d'Osona.

Les estratrigrafies realitzades ran de muralla donen una datació dels segles VIII i VII abans de Crist, segons les ceràmiques trobades, totes fetes a mà, brunyides i amb decoració acanalada. Després d'aquest moment hi ha un abandonament del poblat.

Al segle V aC el poblat es fortifica i s'organitza: es construeix una potent muralla de sis metres d'amplada travessada per un carrer, amb unes recambres internes o armora. 

A la fi del segle II aC hi ha un segon abandonament. La muralla queda destruïda, així com també part de les habitacions. Als segles II i I aC l'Esquerda es torna a repoblar.

A partir del segle I aC l'Esquerda s'abandona definitivament. Els romans no s'hi estableixen, i fins l'època medieval no tornarem a tenir vestigis d'ocupació en aquesta àrea.

A partir del segles X tenim referències d'una primitiva església dedicada a Sant Pere, voltada d'una necròpolis de tombes antropomorfes excavades a la roca, actualment visible. Els habitatges d'aquesta època alt-medieval (s. X i XI) ja són cases fetes de pedra, de les quals se n'ha descobert els fonaments. 

Tanmateix, la majoria de les restes visibles actualment corresponen al poblat baix-medieval (s. XII i XIII), les quals envolten l'església romànica. Les cases s'obren cap a una plaça central i s'arrengleren al llarg d'un carrer. Són cases amb un basament de pedra i la resta de la paret amb tàpia, cobertes amb teules. Cap al sector N s'ha localitzat un espai destinat a magatzem i a producció-elaboració d'aliments (graner, molí, era, possible premsa). 

El despoblament de l'Esquerda comença cap a la fi del segle XIII, coincidint amb una sèrie de lluites feudals. La zona s'incendia diverses vegades (nivells d'incendi testimoniats arqueològicament) fins a la definitiva destrucció el 1314. A causa d'això la gent marxa cap a una zona més tranquil·la més ben comunicada, formant un nou nucli al cap del pont. Aquest serà l'origen de l'actual Roda de Ter.

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating