Return

La Casa de les Monges

Visit
Architecture
Index card

Description

Edfici on es guardava la tercera part del delme, el terçó, la recaptació del qual era una de les majors fonts d'ingressos dels beneficis eclesiàstics i gravava sobre les rendes dels productes agrícoles. Al 1890 va esdevenir convent de les monges mercedàries i col·legi femení fins a l'any 1920. Foto: Friviere
Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating