Return

Sant Salvador i Vilanova d'Espoia

Visit
Places
Index card

Description

Església d’origen romànic consagrada a Sant Salvador entre el 1130 i el 1150. D’una sola nau, amb volta de canó i amb àbsida semiesfèrica. L’edifici ha estat reformat diverses vegades, l’última entre les dècades dels seixanta i vuitanta del segle XX, destacant-ne l’alçament de l’edifici sense l’afectació de l’interior, de manera que es conserva la coberta de lloses original sota la teulada actual. El campanar també ha canviat de fesomia almenys un parell de vegades.

   
El poblet de Vilanova d’Espoia va néixer a redós seu, estenent-se per la falda del turó a mesura que anava creixent. El nombre de d’habitants fou molt petit fins al segle XVIII, moment en que l’expansió de la vinya va comportar un important augment demogràfic. L’entramat de carrers i edificis és fruit principalment d’aquest període històric.

Address

Vilanova d'Espoia
Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating