Return

Molí de Pals

Visit
Places
Index card

Description

El Molí de Pals, també anomenat Molí Gros, Castell de Sant Miquel o Mas Tafurer, és una antiga construcció que ha estat castell, molí i mas durant cinc segles.

El 6 de setembre de 1321, els síndics de Pals es comprometen a pagar al rei 500 sous anuals per fer enderrocar un antic molí. El molí de blat de Pals ja funcionava l'any 1332. Miquel Pere de la nissaga de Girona i propietari del molí gros de Pals, va ser el protonotari del rei Ferran el Catòlic i més membres de la seva família, i va ocupar càrrecs de màxima confiança al costat del Rei. Més tard l'any 1452 el batlle del Reial Patrimoni de Catalunya amb el consentiment de la reina Maria, dona d'Alfons el Magnànim dóna llicència a Miquel Pere, que ja tenia un molí de blat, per construir un d'arrosser i fer un canal del riu Ter al molí i un altre del molí fins al mar podent reforçar la seva sortida al mar perquè la sorra no tapés el seu curs i els vaixells poder-hi entrar i sortir sense dificultat.

Foto: Joankeops

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating