Return

Pont de Sant Jaume

Visit
Architecture
Index card

Description

Pont de quatre ulls separats per pilars de gran alçada que salven el profund desnivell que presenta el barranc de les Adoberies en aquest punt. De la seva obra destaca la qualitat del carreuat, de petit tamany i en disposició isodòmica i la configuració dels ulls, amb arcs de mig punt o lleugerament apuntats (del tipus punt d'ametlla) conformats per dovelles regulars.

En els seus extrems, i especialment en la part superior, s'hi observa un canvi en el parament (més irregular i de menor qualitat) que podria correspondre a les remodelacions d'època moderna. En el coronament s'hi identifica la barana metàl·lica col·locada en les operacions d'arranjament recentment realitzades. El pont data del segle XV, remodelat a començaments del segle XVIII.

Fou construït per comunicar la població amb l'antic convent de Sant Jaume, tot salvant el barranc de les Gesseres o Adoberies on, aprofitant les aigües que hi baixen, s'hi instal·laren diversos tallers que adobaven pells per al seu posterior aprofitament.

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating