Tòtil. Ruta joc mediambiental a la Vall de Fuirosos. Sant Celoni
Index card

Introduction

Entre els amfibis que habiten aquestes aigües poc contaminades, comptem la salamandra, el tritó verd, la granota verda, la reineta, el gripau comú  i el tòtil (foto i àudio), el nostre protagonista en aquest punt.

El tòtil és un petit gripau (5 cm com a màxim) que viu als marges dels rius i camps agrícoles. S’amaga sota les pedres o a sota terra durant el dia i surt al capvespre i durant la nit. S’alimenta d’insectes, cucs de terra i llimacs bàsicament.

Més fàcil de sentir que de veure, el podem sentir a les nits d'estiu amb un cat tipus "iii", "iii".

Una de les seves singularitats és que la femella pon els ous a sobre de les potes del darrera del mascle, el qual les porta a sobre durant un mes. Passat aquest més deixa els ous a l’aigua on neixen els capgrossos que es faran adults al cap de 3 mesos.

Foto: Cristian Fischer

Images