Tòtil. Ruta joc mediambiental a la Vall de Fuirosos. Sant Celoni
Fichier

Introduction

Entre els amfibis que habiten aquestes aigües poc contaminades, comptem la salamandra, el tritó verd, la granota verda, la reineta, el gripau comú  i el tòtil (foto i àudio), el nostre protagonista en aquest punt.

El tòtil és un petit gripau (5 cm com a màxim) que viu als marges dels rius i camps agrícoles. S’amaga sota les pedres o a sota terra durant el dia i surt al capvespre i durant la nit. S’alimenta d’insectes, cucs de terra i llimacs bàsicament.

Més fàcil de sentir que de veure, el podem sentir a les nits d'estiu amb un cat tipus "iii", "iii".

Una de les seves singularitats és que la femella pon els ous a sobre de les potes del darrera del mascle, el qual les porta a sobre durant un mes. Passat aquest més deixa els ous a l’aigua on neixen els capgrossos que es faran adults al cap de 3 mesos.

Foto: Cristian Fischer

Images