Return

Mirador dels "meandres"

Index card

Introduction

De dalt estant, arran de terrassa fluvial, al costat d’alzines i lledoners penjants, veiem a sota nostre com la Tordera no es decideix. El poc pendent i la baixa velocitat de les aigües fa que en aquests trams (propis de les parts baixes dels rius) apareguin els ‘‘meandres’’. Aquests girs també podrien estar provocats per la necessitat del riu de superar un obstacle o material difícil d’erosionar (però no és el cas). A la part interior de la corba es formen les platges de graves. Són imatges característiques dels rius meandriformes. Bon lloc per observar ocells de ribera. Els oriols a les capçades, la cuereta torrentera a les platges de graves o el blauet passar volant per damunt l’aigua.
Images