Return

8 Ermita Santa Magdalena

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

Edifici de planta aproximadament rectangular, es troba absolutament envoltat de vegetació per la qual cosa resulta molt difícil d'endevinar-ne detalls constructius. Sembla endevinar-se part de l'absis. Resta dempeus bona part del seu perímetre. Segons testimonis orals, abans de 1936 encara restava en peu part del campanar d'espadanya.

El seu interior està clarament compartimentat en dos grans espais, dins d'un d'ells hi ha les restes d'un forn de pa.

L'any 1700 es construí la Capella de Santa Magdalena (SADURNÍ ET AL., 2000), encara que el detall de l'existència de parament en espiga sembla parlar de dates més reculades. A la segona meitat del segle XIX ja estava enrunada, tal com recull Madoz (MADOZ, Pascual ,1847-1850, IX: 145).

Se sap que amb la seva pedra es va fer l'altar del cementiri del Puig de la Mireta, a Les Gunyoles. A la casa de Santa Magadalena vivia el rector.

Font: Catàleg de Patrimoni de la Diputació de Barcelona.

 

Images