Return

CASTELL CALDERS

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

Aquest castell medieval encerclat per un antic meandre de la riera de Calders i situat sobre un turó, tenia la funció de defensar el terme de Calders. El conjunt està format per la torre de planta circular, la muralla perimetral i les restes de la capella de Santa Maria del Castell de Calders.

El trobem ja documentat des de l’any 956, encara que la construcció actual podria datar del segle XI. El domini del castell pertanyia a una branca dels vescomtes d’Osona, els quals prengueren el nom del castell (els Calders). Els Calders van posseir el castell fins al s. XIV. El segle XIV la família Calders entrà en crisi i el 1336 es vengué el castell de Calders a la família Talamanca. Va ser possiblement al final del segle XIV, quan Pere III ordenà el reforçament de les fortificacions, que el castell inicià una ampliació que no es va acabar. A partir del segle XV el castell va sofrir una decadència progressiva.

Font: Catàleg de Patrimoni de la DIBA

 

Images