Return

PANTA

Route POI
Wildlife
Index card

Introduction

Tot i que la vegetació de ribera hauria de dominar a les bores del pantà es presenta de forma estreta i discontinua, sent el bosc de pinassa –afectat pels incendis de l’any 1994- el que arriba gairebé al límit de les aigües. Entre les  espècies de bosc de ribera que trobem, hi ha freixes, pollancres, verns i diverses espècies de salzes. També podem observar sectors amb canyissar, sobretot a la cua de l'embassament, i alguns claps de boga.

Aquest tipus d’embassaments fan una funció important com a zona de refugi i hivernada d’aus. Alguns exemples de les aus que hi podem trobar són el balquer, la polla d’aigua, el bernat pescaire i l’ànec collverd entre d’altres.

 

Images