Return

Bassa del pla de l'Estalviada

Route POI
Flora
Index card

Introduction

En aquest punt, a la dreta del camí, podem veure la bassa del pla de l’Estalviada. Tot i que és de construcció artificial, de finals de segle XIX, hi creix ben còmodament la boga, també anomenada bova o balca, una planta que forma unes fulles llargues ocupant, sovint, tota la superfície de les basses o petits estanys de poca profunditat. És una de les espècies pròpia de zones humides més populars de la mediterrània. Forma unes espigues grosses molt característiques que recorden la forma d’un cigar i que haureu vist més d’una vegada anant per la vora d’indrets amb aigües tranquil·les. És una de les primeres espècies a colonitzar llocs amb aigua no permanent i són beneficioses per la qualitat de l’aigua a causa del seu efecte descontaminant. Si el que es vol és conservar la bassa, però, cal extreure’n de tant en tant els dens teixit orgànic que van acumulant i que poden provocar-ne amb els anys la dessecació definitiva. Antigament, això se solucionava fàcilment ja que era profusament recol·lectada per a la construcció de cadires, estores, cistells i altres menesters per l’estil, artesania popular que ha decaigut bastant d’uns anys cap aquí.

Images