Return

Canvi de vegetació

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Hem caminat per una pineda de pi roig i en apropar-nos al rec del Griell hem començat a observar canvis en la vegetació. L’hàbitat més freqüent d’aquestes serres és la pineda de pi roig acompanyat pel boix i alguns caducifolis com ara la blada, la moixera, el corner, l’auró blanc i altres. Aquest tipus de bosc han estat afavorits per l’activitat humana en detriment  de rouredes, que dominarien les cotes baixes, i la fageda, que seria dominant en llocs més ombrívols i amb sòls més profunds.

El canvi de vegetació el trobem  en apropar-nos als marges humits de recs i torrents, a on apareixen bosquines de ribera formades per avellaners, cirerers, freixes i alguns trèmols. No formen boscos  extensos però si petites taques que especialment a la tardor aporten una bellesa especial al paisatge.

 

Images