Return

Roure martinenc

Route POI
Flora
Index card

Introduction

La primera part de la baixada  des del puig de la Caritat l’hem feta acompanyats per un bosc de pi roig, però aquest tram més planer està dominat per la roureda de roure martinenc (Quercus pubescents).

Els pins tenen major capacitat per colonitzar els antics conreus abandonats, això i una pràctica forestal que afavoria els pins en detriment dels roures, fa que encara trobem grans extensions de pineda al Moianès.Tot i això a l’Estany la roureda encara cobreix grans extensions de terreny i està en procés d’expansió.

El roure martinenc té troncs poc desenvolupats i sovint tortuosos, la qual cosa fa que no sigui gaire atractiva per a la fusteria. Tradicionalment aquesta varietat de roure ha sigut més apreciada com a fusta per cremar i l’elaboració de carbó.

 

Images