Return

AGALL

Route POI
Wildlife
Index card

Introduction

Si ens parem a observar els roures de la zona, segurament tindrem la sort de trobar unes formes rares a les seves fulles o als seus brots. Algunes d'elles són boles de la mida d'una "canica", i d'altres són més amorfes i enganxoses com la de l'esquerra de la imatge.

Aquestes estranyes estructures s'anomenen agalles o cecidis. Doncs bé, les agalles són uns creixements anormals dels teixits vegetals provocats sempre per organismes inductors.

Aquest creixement anormal és degut a insectes, les de la foto són concretament de dues espècies del gènere Andricus, la de l'esquerra és d'Andricus dentimetratus i la de la dreta i del fons són d'Andrecus quercustozae. Aquests insectes són petits himenòpters voladors (ordre al qual pertanyen formigues, abelles i vespes) de la família dels cinípids. Els adults ponen els ous en els teixits dels roures. Aquestes postes indueixen el roure a un creixement anormal dels teixits dels quals s'alimenten les larves. Es dóna, per tant, una relació de parasitisme entre aquests insectes i els roures. Un cop les larves maduren, els adults surten de l'agalla i es reprodueixen per tornar a tancar el cicle.

 

Images