Return

SALT

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Les ruïnes que trobem al nostre davant formen part de l'antic molí de Canelles, construït al segle XIX.  Com veieu, pràcticament només se'n conserven els murs de càrrega. L'única obertura que resta és una volta del carcabà, la cavitat per la qual passava l'aigua i feia girar la roda del molí. Al nord de la casa també es conserva la bassa del molí.

Són nombroses les ruïnes d'antics molins al llarg de la riera Gavarresa, la majoria d'ells construïts a la mateixa època que el molí de Canelles. Aquestes restes són el patrimoni històric més destacable de la riera. Els molins hidràulics se situaven al costat de cursos d'aigua a arreu de casa nostra per aprofitar l'energia provocada pel salt i transformar-la a partir de les rodes i engranatges, en moviment d'estris (moles, serres, martells...) per moldre gra, serrar fusta, fer paper o, més modernament per generar electricitat en els inicis de la industrialització. Els molins de la zona probablement eren la majoria d'ells fariners o serradores.

Potser és el seu abandonament, el que fa d'aquest espai de la riera una zona amb un encant especial. Ja que combina el bosc de ribera, amb restes arquitectòniques i un salt d'aigua preciós en una mateixa estampa.

Images