Return

Vegetació de ribera

Index card

Introduction

Al llarg de la ruta podrem gaudir d'una vegetació típica de riera, àlbers (Populus alba), salzes (sàlix alba), canyís (Phragmites australis), Boga (Tipha sp. ) que formen una alineació sinuosa al centre de la llera. Les arrels i les tiges d'aquestes plantes, sovint submergides a l'aigua, actuen com a filtres d'agents contaminants, i donen refugi i aliment a la fauna. A les vores de la riera s'allargassa un esclarissat i incipient bosc de ribera amb la funció d'estabilitzar els marges i regular el cicle hídric. Freixes (Fraxinus angustifolia), oms (Ulmus minor) i tamarius (Tamarix gallica), són els principals representants de les espècies arbòries. El sanguinyol (Cornus sanguinea) amb les tiges vermelles i el saüc (Sambucus nigra) amb inflorescències blanques i medicinals, són dos representants de les espècies arbustives.

Images