Revenir

Vegetació de ribera

Fichier

Introduction

Al llarg de la ruta podrem gaudir d'una vegetació típica de riera, àlbers (Populus alba), salzes (sàlix alba), canyís (Phragmites australis), Boga (Tipha sp. ) que formen una alineació sinuosa al centre de la llera. Les arrels i les tiges d'aquestes plantes, sovint submergides a l'aigua, actuen com a filtres d'agents contaminants, i donen refugi i aliment a la fauna. A les vores de la riera s'allargassa un esclarissat i incipient bosc de ribera amb la funció d'estabilitzar els marges i regular el cicle hídric. Freixes (Fraxinus angustifolia), oms (Ulmus minor) i tamarius (Tamarix gallica), són els principals representants de les espècies arbòries. El sanguinyol (Cornus sanguinea) amb les tiges vermelles i el saüc (Sambucus nigra) amb inflorescències blanques i medicinals, són dos representants de les espècies arbustives.

Images