Return

Marges erosionats

Route POI
Geology
Index card

Introduction

A punt d'arribar a la confluència de la riera de Ca n'Aguilera i els torrents que baixen de la zona de can Martí, podem observar a la dreta els alts marges a causa, segurament, de l'erosió de les possibles riuades i l'anar refent el camí.

Images