Return

escombrera de sal

Route POI
Geology
Index card

Introduction

Fa 35 milions d’anys, el mar que aquí hi havia es va evaporar, deixant sota terra uns grans dipòsits de sal. Aquesta muntanyeta de sal (clorur sòdic), és el rebuig de l’explotació minera d’aquests dipòsits, que aprofita només la “potassa” (clorur potàssic) principalment per a fertilitzants. Per cada kg de potassa surten tres de sal comú. Imagineu-vos la gran quantitat de residus que genera aquesta activitat. Aquesta “muntanyeta” no és res amb el que veureu quan arribem dalt el Cogulló. Pels terrers vermells de la vostra dreta, brolla salmorra concentrada, que s'origina al runam del Cogulló, la gegantina muntanya artificial on la mineria de potassa de Sallent aboca els seus residus salins, l'abocador més gran de Catalunya i també el més desprotegit i contaminant. El runam salí del Cogulló, d'unes 35 Has d'extensió, està situat damunt del pla de la falla del Guix i damunt d'estrats de roca calcària lacustre, convertits en les principals vies de circulació subterrània de la salmorra.

Images