Return

Parc Usart

Route POI
Others
Index card

Introduction

Inaugurat a l’abril del 1918 amb el mecenatge de Nicolau Usart, industrial del poble establert a Barcelona. A les primeries del s. XX, molta gent de Barcelona i altres zones urbanes venien a Sant Feliu de Codines a estiuejar o, a fer salut i guarir-se de les seves afeccions pulmonars. Famílies benestants de Barcelona van anar establint-s’hi, desitjoses de gaudir d’una sèrie de serveis associats a l’estiueig. Anar a berenar o, a gaudir de la natura al Parc Usart, era un plaer indefugible. El mirador i la font són els elements més destacables, inspirada aquesta en formes de la natura pròpies de dissenys Gaudinians.

Images