Return

Riera de l'Ermengol

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Sortim del poble i passem per un pont sobre la Riera de l'Ermengol. Uns metres aigües avall s’ajunta amb el riu Ripoll, just a la cua del Pantà de les Conques. Els horts ocupen les terres fèrtils i planes que el riu ha dipositat a banda i banda de la llera. Podem observar una modesta vegetació de ribera, la Canya (Arundo donax), el Canyís (Phragmites australis) i la Boga (Boga latifolia) conformen el canyissar. La Vegetació arbòria és representada per arbres típicament de ribera com el Pollancre (Populus nigra), el Gatell (Salix Atrocinerea) i la Salanca o Vimetera vermella (Salix purpurea), de la que se n’extreien els vímets per fer cistells.

Images